Klachtenregeling We love communities

In principe gaan we er van uit dat klachten amper voorkomen aangezien we open staan voor feedback en graag meedenken als iemand niet tevreden is. Mocht iemand desondanks toch een klacht hebben dan zullen we deze klacht op hierna volgende manier behandelen:

Indiening

De persoon die een klacht heeft maakt dit (eventueel nadat hij of zij dit mondeling heeft geuit) schriftelijk kenbaar door te mailen naar mail@welovecommunities.nl. Datum van binnenkomst van deze mail is de datum waarop de klacht is ontvangen.

Er kan via mail gevraagd worden om verduidelijking.

Verwerking

Binnen 5 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de klagende persoon een mail waarin wordt bevestigd dat de klacht is binnen gekomen.

Binnen 10 werkdagen wordt deze persoon geïnformeerd over de verdere afhandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht:

1. volgt een mail met een voorstel om de klacht af te handelen

2. volgt een gesprek om de klagende persoon te horen en indien nodig te bespreken welke opties er zijn om het probleem op te lossen. Dit zal in principe telefonisch plaatsvinden. In onderling overleg kan hierover iets anders worden afgesproken.

Contactpersoon

Maartje Blijleven is eindverantwoordelijk en bepaalt afhankelijk van de klacht of zij dit zelf afhandelt of dat zij hiertoe een medewerker opdracht geeft. Intentie zal altijd zijn om de klacht zo goed mogelijk op te lossen en de klager serieus te nemen in de klacht en bijbehorende emoties. Verbinden staat binnen dit bedrijf voorop en zal dus ook bij deze klachtenafhandeling centraal staan.

Opvolging

Nadat de klacht is afgehandeld volgt een afsluitende mail waarin staat wat is overeengekomen of hoe e.e.a. is afgerond. Streven is om een klacht binnen een maand na indienen volledig afgerond te hebben.

Niet tevreden

Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Commissie van Kwaliteitshandhaving. Vanwege ons lidmaatschap bij de NRTO zijn we daarbij aangesloten. De klacht kan schriftelijk gericht worden aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO: https://www.nrto.nl/contact/

Indien de commissie de klacht in behandeling neemt en uitspraak doet, zullen wij akkoord gaan met deze uitspraak.